Слава Богу за всичко това! Ние имаме ПРЕКРАСНИ БОЖИИ СЛУЖИТЕЛИ и крайно време е да осъзнаем това и да се научим да ги почитаме, да ги уважаваме и обичаме,с Божията помощ! Амин!