"Нашият народ чувства, че сред бурята на заплахите и сред потока на предлаганите решения съществува нещо безмълвно и неподвижно. То управлява всичко, с увереността, която ти дава покой." Да, съществува нещо "безмълвно и неподвижно", което ни дарява сили, увереност и покой, защото народът ни носи вярата в сърцето си, но ни е нужна просвета - Духовна просвета... Благодаря на Бога, на автора и на преводача на тази прекрасна статия, изпълнена с оптимизъм и премъдрост - Божествена премъдрост и любов!!!